Дейност
text size:
print page
КЦМ Технолоджи ЕООД е самостоятелна фирма в структурата на КЦМ 2000 Груп за специализирани инженерно-технически услуги по задание на клиента. Инженерно-проучвателните звена на фирмата извършват проучвания, включващи технически анализ и оценка на инвестиционните разходи. КЦМ Технолоджи извършва съвместно проектиране и възлага частично проектиране на външни фирми като осигурява инженерен контрол по цялата верига на процеса.

Подбрана информация