Дейност
text size:
print page
В корпоративното портфолио са включени фирмите Стройсервиз ЕООД, Стопански дейности КЦМ ООД и Промишлено-търговска зона Куклен АД.

Стопански дейности КЦМ ООД извършва различни видове комунално-битови услуги както на фирми, разположени на територията на КЦМ АД, така и на външни клиенти. Дружеството е регистрирано като земеделски производител от 2003 г. и е със статут на специализирано предприятие за лица с намалена работоспособност.

Една от приоритетните насоки в дейността на акционерното дружество Промишлено-търговска зона Куклен е съдаването на територия с изградена инфраструктурна и сградна база за ползване от потенциални инвеститори.

Стройсервиз ЕООД е създадена за упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството. Фирмата активно участва в реализацията на конкретни проекти от мащабната инвестиционна програма на КЦМ 2000 Груп.

Подбрана информация