Дейност
text size:
print page
КЦМ 2000 АД структурира и управлява портфейл от компании, финансирайки тяхното развитие и предоставяйки им ноу-хау, консултации по различни функционални направления (вкл. финансово-счетоводни и юридически услуги), както и подкрепа в областта на управлението и вземането на стратегически решения.

Компанията развива своите компетенции в областта на иновациите и предприемачеството, в рудодобивната, в производствената, търговска и външнотърговска дейност, в маркетинга и консултантската дейност.