Дейност
text size:
print page
Индустриалният сервиз е важна част от развитието на фирмите от
КЦМ 2000 Груп. Ефективността на производствените процеси зависи силно от прилаганата политика за комплексни сервизни услуги, от технологичната структура и съдържанието на сервизната дейност. Сервизните фирми от Групата се включват ефективно в изпълнение на задачи от дългосрочната корпоративна инвестиционна програма и изпълняват услуги по договори с външни клиенти.

Фирмите, извършващи индустриален сервиз са сертифицирани по
ISO 9001:2008 и BS ОHSAS 18001:2007 и притежават всички необходими сертификати за извършване на услуги, съобразно изискванията на международните стандарти.

Подбрана информация