Дейност
text size:
print page
Търговската дейност в КЦМ 2000 Груп се извършва от КЦМ Трейд ООД и BLZ Металикон ЕООД.

КЦМ ТРЕЙД ООД има изключителни права по отношение на основната търговска дейност на КЦМ АД. Дейността на дружеството е свързана основно с обезпечаване на суровинния ресурс за производство и реализация на готовата продукция.КЦМ ТРЕЙД извършва услуги свързани с продажбата в страната и чужбина на технологии и ноу-хау за производство на цветни и благородни метали; търговско представителство; агентство и дистрибуция.

BLZ Металикон ЕООД е основано през 2000 год. КЦМ 2000 АД е собственик на 100 % от дяловия капитал на дружеството.