text size:
print page
"Комплексен индустриален сервиз" ЕООД, Пловдив е специализиран в областта на комплексен индустриален сервиз от най-високо европейско качество. Фирмата се развива в четири основни насоки:

Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на механосъоръжения и съоръжения с повишена опасност;

Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на електрически инсталации, електросъоръжения и съоръжения с повишена опасност;

Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на системи за автоматизация и микропроцесорна техника;

Обследване за енергийна ефективност.Фирмата разполага с необходимата база, обучени сертифицирани специалисти и специализирани екипи за извършване на организиране, извършване и управление на основни и специфични дейности.


"Комплексен индустриален сервиз" ЕООД е представител на фирма Endress & Hauser GmbH & Co. KG-Instruments International.
Сетрификати
"Комплексен индустриален сервиз" ЕООД притежава сертификати за съответствие със следните системи:
ISO 9001:2008

BS OHSAS 18001:2007