text size:
print page
Металургремонт 21 АД извършва строително-монтажни и ремонтни дейности, преустройство и поддържане на:

парни и водогрейни котли;

съдове, работещи под налягане;

тръбопроводи за пара и гореща вода;

газови съоръжения и инсталации;

товароподемни кранове.

Фирмата притежава сертификат за работа със съоръжения с повишена опасност и добре оборудвана производствена база.
Сертификати


ISO 9001:2008


BS OHSAS 18001:2007