text size:
print page
Стройсервиз ЕООД е дружество с ограничена отговорност, собственост на КЦМ 2000 АД. Дружеството притежава лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

СТРОЙСЕРВИЗ ООД упражнява строителен надзор на големи обекти в Пловдив и страната. Комплексните доклади за оценка на проектна документация, изработвани от специалистите на фирмата са съобразени със съществуващите законови разпоредби и специфични изисквания към строителните обекти.

Сертификати
ISO 9001:2008


Удостоверение за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ