Новини
text size:
print page
30.06.2015
Румен Цонев главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД

30 юни 2015
Капитал Daily

Господин Цонев, какво може да събере на едно място световните лидери в черната и цветна металургия веднъж на 4 години като на олимпийски игри?
Наистина представителите на черната и на цветната металургия почти не се събират заедно често, защото бизнесът ни е много различен. Точно преди седмица обаче, в Дюселдорф, Германия, ние конкурентите в нашия бизнес се събрахме, за да видим кой докъде е стигнал в уменията си да произвежда ефективно метали. И ако приемем, че конкуренцията между нас е състезание, признанието за постижения в Дюселдорф е с цената на олимпийски медал..

Коя беше обединяващата тема на тази среща на върха в Дюселдорф?
Доминиращата тема, която присъстваше в представянето на всички компании, беше свързана с това, че съвременната металургия е ориентирана към пестене на енергия, към добив на повече метали с по малък разход на ресурси, към комплексно извличане на суровините. Съ...
19.06.2014
Нито един отрасъл не бива да се фаворизира

ИКОНОМИКА, бр.38
Юни 2014

Г н Цонев, от ваша гледна точка каква е икономическата картина в България днес?
Икономическата картина в страната не се отличава много от тази в другите страни от ЕС – бавно, но последователно преодоляване на застоя от последните години.

Броят на работещите предприятия драстично намалява. Как да се спре тази тенденция и да започне икономическо възстановяване?
Не разполагам с подобна статистика, но съм убеден, че възстановяването не може да се случи извън това, което става в Европа. Между другото, самото понятие „реиндустриализация” дойде отвън.

Възможен ли е рестарт на икономиката и реиндустриализация на България в близките 5 10 години? Ако да, как може да стане това?
Рестарт на икономиката ни не е нужен, защото икономическата активност е процесът, който никога не е спирал. В България, обаче, първо трябва да спре процеса на деиндустриализация на икономиката ни. А това означава да се обърне внимани...
12.05.2014
Доц. д р инж. Никола Добрев, председател на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД, Пловдив

SHARED VALUES, бр.2
МАЙ 2014

Г н Добрев, Вие имате дългогодишен опит в научно изследователската дейност и мениджмънта. Как може да се осъществи добра връзка между науката, иновациите и индустриалното развитие?
Добра връзка между два субекта може да има тогава, когато е осъзната потребността от нея. В годините на преход приоритетната политическа промяна наруши нормалния ход към съвременни пазарни отношения в стопанския живот. В стопански хаос не може да се открият трайни и устойчиви връзки между индустрията и науката, респективно иновациите. Ако нашата икономика иска поне в някои традиционни направления да бъде конкурентоспособна на международните пазари, трябва да намери най прекия и ефективен път за използване на научните постижения, за да произвежда по качествени и по евтини продукти. В същото време, не трябва да се пестят усилия и средства за по резултатно и по приложно развитие на н...
27.03.2014

в."Капитал Daily"
Румен Цонев главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД

Господин Цонев, каква е логиката най големите производители на олово в света, които са и най големите конкуренти, да се събират в София? Какво ще си кажете?
Да започнем с това, че ние сме само конкуренти. Не сме врагове, не воюваме. За мен конкуренцията е нещо добро, защото е движещата пазарна сила. И точно конкуренцията изисква хората от един бранш да се събират и да говорят помежду си. На такива срещи правим нещо важно губим спокойствието си. Спокойствието е пагубно за бизнеса. Това е смисълът на тези срещи и затова всички компании обръщат внимание на този вид комуникации.

Производителите на олово в света имат ли някакъв общ интерес? Вие ще защитавате ли пред някого общи оловни интереси?
Защитаваме потребността на хората да живеят по по добър начин. Ние задоволяваме потребностите от олово за производство на акумулатори за автомобилите ни. И искаме да знаем, че го правим по най добрия начин, к...
21.02.2014
Никола Добрев, председател на съвета на директорите на "КЦМ 2000" и на надзорния съвет на КЦМ АД


Как оценявате изминалата година за рудодобива в "КЦМ 2000”?
За нас като водеща фирма в производството на олово, цинк и благородни метали състоянието на българския рудодобив е от изключително значение. След голямата промяна на собствеността на рудодобива за олово и цинк в България през 2012 г., когато заедно с "Минстрой" поехме контролния пакет върху българските мини, започнахме ускорено да инвестираме в отрасъла. Целта ни е да достигнем равнище на добив на полезни изкопаеми от най добрите години след 1989 г. като количество и много по високо като ефективност и като качество. От 2012 г. до днес инвестирахме между 25 и 30 млн. лв. С част от парите покрихме някои стари задължения на придобитите рудодобивни компании, останалите насочихме към производството. Обновихме доста машини в обогатителния цикъл, ускорихме минните проходки до по богати рудни тела. Всичко това стана за много кратк...
28.09.2012
С екип от 13 души той доставя годишно над 200 000 тона суровини за производство и продава 140 000 тона метали


Визитка
Димитър Черняев – изпълнителен директор на КЦМ Трейд АД. Това е търговската фирма в групата на КЦМ 2000 АД. На тази позиция е от 4 месеца. Завършил е пловдивската английска гимназия, има бакалавърска степен по макроикономика и магистърска степен по международна търговия на Пловдивския университет. От 2005 година започва работа в КЦМ Трейд АД, израствайки през всички позиции на компанията. Личната информация, която Димитър Черняев е готов да сподели за себе си е, че е почти 35 годишен, щастливо женен.Господин Черняев, какви са отговорностите` на “търговец №1” на групата КЦМ 2000?
Най общо задачата на моя екип е да закупи всички суровини, необходими за производството и да продаде цялата готова продукция от метали на КЦМ АД. Обемите не са малки: купуваме над 200 000 тона основни суровини, плюс около 100 000 тона горива и реагенти и продаваме годишно /...
10.09.2012
През юли КЦМ АД спечели финансиране на проекта „Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД”, като част от процедурата „Инвестиции в зелена индустрия” от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската индустрия”.

Разговаряме с ръководителя на проекта инж. Иван Бойновски – ръководител на отдел „Енергиен мениджмънт” в КЦМ 2000 АД.

Каква е хронологията на кандидатстване по този проект?
На 17.11.2011 г. бе публикувана покана за участие в открит конкурс за подбор на проекти по процедурата "Инвестиции в зелена индустрия", като крайният срок за подаване на документи бе 15 февруари 2012 г.

Със заповед на Главния изп. директор на КЦМ 2000 АД бе сформиран екип, който започна подготовка за кандидатстване по проекта. Благодарение добрата експертна работа и координация на инж. Иван Добрев, инж. Милан Чалъков, инж. Васил Хрисков, Атанаска Николова и инж. Гавраил Ангелов, документацията по кандидат...
23.03.2012
Безспорният лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион „КЦМ“ АД включи свой представител в нашето първо обучение „Безопасност и здраве при работа на практика”. Г н Николай Чалъков беше активен участник в обучението, от който всички присъстващи научихме много по време на дискусиите. Поканих г н Чалъков да сподели подробности относно осигуряването на безопасност и здраве при работа в една фирма, която успешно се развива вече 50 години на българския и международния пазар и се старае да поддържа висок стандарт в тази област.

– Дружеството прави сериозни инвестиции в подобряването на условията на труд и осигуряването на безопасност и здраве при работа. Бихте ли споделили подробности за иновативните технологии, които се прилагат в дружеството?

Николай Чалъков:
На 15.03.2012г. стартира изграждането на нова оловна инсталация по Инвестиционен проект ТОРП – НОП /Технологично обновление и реконструкция на производството – Ново оловно п...
08.09.2011
Разговор с един от главните организатори на фотоизложбата – Димитър Несторов, ръководител на отдел „Информационни и комуникационни технологии” в КЦМ АД

Какви бяха целите при организираното на фотоизложбата?
Изложбата бе замислена като искрено и правдиво послание на Ръководството на фирмата към служителите, работниците и обществото, което да разкрие основните ценности на фирмата.
В какви раздели са представени фотографиите?
Изображенията са оформени в групи, които съответстват на идеята на изложбата – рентабилно производство; постоянно технологично обновление; екологична ангажираност; хората от фирмата и обществената отговорност към региона. КЦМ е уникална фирма не само със своята основна дейност – производство на метали и реализацията им на пазара, а и със своите социални дейности, с благотворителността, с отношението към проблемите на хората, които работят в предприятието и хората, които живеят в непосредствена близост. Именно това усещане у зрителите се цели с подбора на те...
11.02.2010

Инж. Иван Добрев – технически мениджър на КЦМ АД от 2006 г., член на Управителния съвет на КЦМ АД, Пловдив.

Визитка

инж. Иван Добрев е роден на 06 януари 1975 година в Пловдив. За личния си живот казва: аз съм щастливо женен и имам /засега/ едно дете. Какво значи щастливо женен ли? Ами толкова ми е добре със семейството ми, че моят ден е точно разписан: от работа – в къщи, от къщи – на работа, обяснява техническият мениджър на най голямото предприятие за цветни метали на Балканите. Първата му позиция в компанията е механик във вътрешната логистика на комбината. Завършил е Техническия университет в Пловдив. Магистратурата му в Пловдивския университет е по финансов мениджмънт.

„Добрият мениджър е колективен играч. Затова по често казвам „ние“, отколкото „аз“. Освен в случаите, когато поемам отговорност. Тогава съм си забранил да казвам „ние“, защото няма такова нещо като колективна отговорност.“ Така разбира основни принципи на управлението инж. Иван Добрев. Във вътре...
1