Новини
text size:
print page
02.01.2013
От 01 януари 2013 г. инж. Румен Цонев е новият главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, познат на партньорите на Групата от поста си на главен директор „Корпоративно развитие” и действащ член на СД.
Инж. Цонев е завършил ВХТИ – София, специалност „Металургия на цветните метали“ и УНСС ИСК – София, специалност „Международни икономически отношения”. Има дългогодишен опит в областта на административното управление, иновациите и финансовия мениджмънт на инженеринговата дейност.

Останалите промени в мениджърския екип са както следва:

КЦМ 2000 АД
досегашният главен изпълнителен директор Никола Добрев ще съсредоточи своите ангажименти в стратегически за КЦМ 2000 груп проекти, ръководейки Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и Надзорния съвет на КЦМ АД;
досегашният главен директор „Финанси” Васил Начков ще координира развитието на капиталовите структури и финансово кредитната политика на Групата като заместник председател на СД на КЦМ 2000 АД.

В състава на новосъздадения ме...
14.06.2012
Уважаеми партньори,

бихме искали да ви уведомим, че от 8 юни 2012 год. г жа Анета Панайотова, досегашен изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД, се оттегля от активна управленска дейност поради лични причини. Г жа Панайотова запазва позицията си в Съвета на директорите.

От месец април 2004 г. г жа Анета Панайотова пое поста на изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД заедно с отговорностите да укрепва имиджа и позиционирането на фирмата като достоен участник на международния пазар на метали. Със своя богат професионален и организационен опит, г жа Панайотова успешно защитаваше позициите и репутацията на КЦМ АД най големия производител на олово и цинк в Югоизточна Европа и Черноморския регион. За годините на своята управленска дейност, тя успя да създаде отличен екип от специалисти, които имат авторитета и опита да гарантират необходимата в този момент приемственост.

Изпълнителното ръководство на КЦМ 2000 Груп благодари на г жа Анета Панайотова за нейната компетентност и пр...
26.08.2010
ДОГОВОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ МЕЖДУ КЦМ АД, ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ И УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

На 1 септември 2010 г., сряда, от 11.00 ч. в Новотел Пловдив, зала „Пловдив” ще се проведе официалната церемония по подписването на Договор за инвестиционен заем между Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, УниКредит Булбанк АД и КЦМ АД. Заемът е на стойност 95 млн. евро и ще осигури финансирането на проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД"(ТОРП).

Целта на проекта е да се постигне съвременно, екологосъобразно и конкурентоспособно производство на цветни и благородни метали, техни сплави и химически продукти. В концепцията му са заложени енергоспестяващи технологии, възможности за преработка на вторични материали, намаляване на емисиите на парникови газове. Предвидени са и върхови технологии и оборудване, използвани в най развитите държави.

На церемонията ще присъстват висши представители на държавната и законодателн...
1