Корпоративен профил
text size:
print page
Получените през годините награди са обществена оценка за цялостната философия на КЦМ 2000 Груп в областта на корпоративното развитие и социалната отговорност.Обществото има все по-нарастващи очаквания, свързани с качеството на растеж на дейността на Групата, прилагането на иновативни решения и развитието на човешките ресурси. Затова всяка получена награда е признание за поредната правилна стъпка в устойчивото развитие на Групата.
 
Корпоративни награди
КЦМ 2000 АД е учредител на наградата „ПОЛЕТ НАД ПЛОВДИВ“ – сребърна пластика, изработена от скулптора Ален Роа.

Наградата „Полет над Пловдив“ е учредена през 2006 г. и се присъжда ежегодно в рамките на „Нощ на музеите и галериите“ за принос в духовния живот на пловдивчани и гости на Града на тепетата и тяхното приобщаване към ценностите на българското изкуство.

Наградата поставя акцент върху социалния ефект от работата на музеите и галериите и способността им да генерират позитивна промяна в отношението към културното наследство и изкуствата.
 
Награда „Пловдив” за дарителство и спомоществователство, 2007 г.
Наградите „Пловдив” се присъждат ежегодно за принос и ярки постижения в областта на изкуството и културата и се връчват традиционно в навечерието на 24 май- Деня на славянската писменост и култура. КЦМ 2000 Груп е трикратен носител на тази награда.
Голямата награда в категория „Индустрия” на Българска стопанска камара
Бронзовата пластика "Икар" и почетния сертификат бяха присъдени на КЦМ АД за "цялостна индустриална дейност, постигнат ръст в приходите, дълготрайните материални активи и финансовия резултат; внедрена прогресивна технологична линия и разкриване на нови работни места".
Сертификат за инвестиция клас „А”, 2008 г.
Сертификатът за инвестиция клас А на КЦМ АД, Пловдив се връчва за инвестиционния проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД, Пловдив”.

От екологична гледна точка, с реализацията на „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД, Пловдив” се цели намаляване на емисиите на парникови газове, на праховите емисии и на емисиите на вредни вещества, както и на генерираните отпадъци.
Приз „Буров”, 2008 г.
Доц. д-р инж. Никола Добрев - главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, Пловдив е носител на приза „Буров” за индустриално управление. Фондация „Атанас Буров” връчва своите традиционни призове за банково, финансово и индустриално управление всяка година на рождената дата на своя патрон.
Наградата „Питагор”, 2009 г.
Наградата „Питагор 2009” за най-голям частен инвеститор в науката бе присъдена на КЦМ АД. Дружеството бе отличено за разработените собствени интелектуални продукта: два патента за технология за преработване на цинксъдържащи суровини и за иновативен Метод за производство на серен триокис.
Наградата „Еконоватор”, 2009 г.
КЦМ 2000 АД спечели първата голяма награда в конкурса „Еконоватор”. Конкурсът е за най-активна организация в областта на екологичната отговорност. „Еконоватор” е организиран в партньорство с Министерство на околната среда и водите, Делойт България ООД, Денкщат България, Българска търговско-промишлена палата, фондация Екообщност.
Наградата „Прометей”, 2008 г.
Наградата "Прометей" е учредена през 2007 год. и се присъждана от Конфедерацията на независимите синдикати в България за постижения и добри практики в хуманизацията на работната среда и опазване на здравето на работниците.
Наградата „Мистър Икономика”, 2008 г.
С наградата „Мистър Икономика” за принос в развитието на българската индустрия със статуетката „Рибарят и златната рибка" бе отличен доц.д-р инж. Никола Добрев – главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД.