Корпоративен профил
text size:
print page
КЦМ АД разполага със следните собствени интелектуални продукти и възможности за предоставянето им при взаимоизгодни условия на заинтересовани страни със сходен предмет на дейност:

Изобретения

Активираща добавка за очистване на разтвори на цинков сулфат и метод за получаването й

Метод за определяне на волфрам и молибден в руди и продукти от обогатяването им

Метод за преработване на цинксъдържащи материали

Метод за извличане на злато от гравитационен концентрат

Метод и инсталация за пречистване на води от тежки метали и арсен

Полезен модел

Технологична линия за производство на олово и оловни сплави

Разработки

КЦМ АД притежава оригинални технологично-апаратурни решения и производствен ноу-хау в следните области:


Непрекъснато фюмингуване на оловни шлаки;

Пречистване на вентилационни и технологични газове;

Производство на цинк на прах;

Производство на оловни и цинкови сплави;

Охлаждане на технологични флуиди и оборотни води;

Фазово разделяне в системи твърдо-течно;

Възможности за съвместни разработки и услуги

С опита, натрупан при реализиране на мащабни инвестиционни проекти и потенциала на инженерно-техническите си кадри, КЦМ АД е в състояние да предложи на своите партньори следните услуги в областта на базовите технологични производства:


Концептуални и технико-икономически проучвания;

Консултиране за оптимален избор на технологии и оборудване;

Специализирани технологично-лабораторни изследвания;

Проектиране на технологични системи и инсталации с АutoCAD 2010 и Inventor Professional 2010;

Проектиране и изграждане на системи за мониторинг и управление на технологичните процеси на базата на Visual Studio, LabVIEW, WinCC и Step7;

Лицензиран мониторинг на околната среда.