Корпоративен профил
text size:
print page
Дарителската дейност на КЦМ 2000 Груп е в съответствие с нейната високата социална и гражданска отговорност. През последните години все повече се налага идеята за обвързване на Програмата за дарения и спонсорства с деловите и партньорски интереси на фирмите от Групата.

Тенденция в дарителската дейност е концентрирането на средства в определена област, с цел увеличаване на тяхната ефективност. Приоритет са програми, свързани с равностойното партниране с държавни институции и НПО. Експертите от Групата активно съдействат за развитието на проекти, свързани с израстването на здраво и образовано поколение.

КЦМ 2000 Груп подпомага здравеопазването и развитието на спорта. Компанията подкрепя инициативи, свързани с повишаване на националното самосъзнание и качеството на живот чрез опазване на изкуството, културното и историческо наследство на България.

Даренията на КЦМ 2000 Груп се осигуряват от печалбата на организацията.