Социални програми
text size:
print page
КЦМ 2000 Груп е организация с висок социален имидж в района и в страната - резултат на постоянството в ценностната система за социална отговорност.

Отчитайки големите ангажименти от членството на България в ЕС, КЦМ 2000 Груп разработва и реализира проекти за опазване на природата от индустриалното въздействие, съхранение и обработване на индустриалните отпадъци.

Групата доказва по убедителен начин своята съпричастност към проблемите на обществото в културата, спорта, образованието, етническата и религиозна толерантност и към проблемите на хора в неравностойно положение, спонсорирайки различни по формат и значимост благотворителни прояви.

КЦМ 2000 Груп е инициатор и активен участник в създаването и реализацията на програми, свързани с решаването на обществено значими проблеми.