Социални програми
text size:
print page
Проект „Здравей, наше лято!“, част от „Програма за повишаване ефективността на сътрудничеството с община Куклен“.КЦМ 2000 АД е ситуирана в непосредствена близост до Община Куклен. В този аспект, дългосрочното социално развитие на Общината е в основата на издигане на по-високо ниво ефективността на отношенията между двете страни. Активното и резултатно сътрудничество за осигуряване на стабилна и коректна бизнес среда минава през диалога със съмишленици и обединените усилия на местните власти и институции с реалния бизнес.

През 2008 г. КЦМ 2000 АД и Община Куклен положиха началото на нов вид градивни отношения, чрез изготвяне на „Програма за пълноценно и равностойно партниране между КЦМ 2000 АД и Община Куклен, в качеството им на естествени партньори при реализирането на проекти, приоритетни за повишаване благосъстоянието и социалното развитие на общностите в региона“. Програмата е разработена съвместно с представители на местната власт и институции в гр.Куклен и демонстрира желанието на двете страни да работят заедно и конструктивно за изграждане на нова визия на Общината, успешно вписваща се в съвременна България и Европа.


Проект „Здравей, наше лято!“

Израстването на физически и духовно здраво поколение е задача на цялото общество, а грижата за децата е сред неизменните социалните приоритети на КЦМ 2000 АД. Компанията организира арт-ваканции в центъра за деца на Сдружение „Духовно огледало“ в с. Бродилово. Селището се намира в границите на „Природен парк Странджа“, на 12 км. от черноморския курорт Царево. Центърът предоставя прекрасни условия за творчески изяви на децата и провеждане на образователни програми в съчетание с отдих и спорт.

За пълноценния отдих допринася съчетанието на море, планина и занимания в различни творчески ателиета. Проектът включва две смени от по 10 дена и обхваща 100 деца.

Идейната разработка на „Здравей, наше лято!“ е дело на експерти от КЦМ 2000 АД. На различни нива от реализацията на Проекта са включени специалисти от Групата. Контролът по изпълнение на Проекта е възложен на КЦМ 2000 АД. „Здравей, наше лято!“ популяризира политиката на компанията за приоритетно подпомагане и иницииране на проекти, свързани с подрастващото поколение.

Проект „Здравей, наше лято!“ се финансира изключително от фирми на КЦМ 2000 Груп.

Проект „Един от нас“


Проектът е разработен по инициатива на КЦМ АД, гр. Пловдив и се реализира успешно със съвместните усилия на ръководството на дружеството и ПГ „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Асеновград.

Първият етап от неговото изпълнение стартира през месец май 2006 год. с утвърждаването на „ПРОГРАМА за обвързване на професионалното обучение с потребностите от квалифициран технологичен персонал в КЦМ АД“.

През 2007 год., с реализацията на втория етап от проекта бе одобрена нова Програма, с която се разшири обхвата на специалностите, изучавани в ПГ „Цар Иван Асен ІІ“, с цел осигуряване и на квалифициран ремонтен персонал за фирмите от КЦМ 2000 Груп.

Акцент на мероприятията по осъществяване на Програмата е организирането и провеждането на Лятна академия „Един от нас“ и стартиране на инициативата „Ние сме в час“, началото на която бе поставено на откриването на учебната 2009-2010 учебна година.

Инициатива Лятна академия „Един от нас“


В Лятната академия „Един от нас“ са включени най-добрите ученици от всички специалности и класове, като вниманието им е насочено към основни положения в общуването, работата в екип, работата по проект, управление на времето, управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето при работа. Отличните резултати от реализацията на Лятна академия са постигнати посредством прилагането на неконвенционални форми и методи на обучение - ролеви игри, казуси и дискусии.

Инициатива „Ние сме в час“


Основната цел на инициативата „Ние сме в час“ е повишаване ефективността на професионалната подготовка и усъвършенстване на личностните качества на участниците в Програмата – ученици и учители от от ПГ „Цар Иван Асен ІІ“ от една страна и от друга - създаване на предпоставки родители и специалисти от фирмите на КЦМ 2000 груп да станат част от училищния живот на колектива на ПГ „Цар Иван Асен ІІ“, Асеновград.

Инициативата „Ние сме в час” провокира учениците да мислят и разсъждават, да творят, да генерират нови знания и идеи, да откриват нещата, които ги вълнуват, а не само да трупат определено количество информация, което да възпроизведат в определен момент, за да им се постави оценка.

Целта на Проекта „Един от нас“ е осъществяване на целенасочена и ефективна професионална подготовка и реализация на учениците от ПГ „Цар Иван Асен ІІ“ и осигуряване на квалифициран и мотивиран технологичен и ремонтен персонал с потенциал за развитие в дружествата от групата КЦМ 2000. Изпълнението му няма фиксирани срокове и се финансира изцяло от фирми от КЦМ 2000 Груп.