Инвестиционни проекти
text size:
print page
Основният концептуален инвестиционен проект за КЦМ АД, изцяло поддържан от КЦМ 2000 АД, е „Технологично обновление и разширение на производството“ (ТОРП). Той стартира през 2008 г. и неговата реализация се очаква да приключи в края на 2013 г.


С реализирането на ТОРП се цели да се постигне съвременно, екологосъобразно и конкурентоспособно производство на цветни и благородни метали, техни сплави и химически продукти. В концепцията на проекта са заложени енергоефективни процеси, възможности за преработка на рециклируеми материали, намаляване на емисиите на парникови газове. Предвидени са и върхови технологии и техники, използвани в най-развитите държави. Поетапното реализиране на ТОРП и на включените в него голям брой подобекти, ще бъде осигурено чрез финансиране от различни източници. Стойността на проекта възлиза над 200 млн. лева.


За „Технологично обновление и разширение на производството“ КЦМ АД получи „Сертификат за инвестиция клас „А“.