Карта на сайта
text size:
print page
Дейност
Управление на ресурси
Рудодобив и производство на метали
Търговия
Инженерингова дейност
Индустриален сервиз
Други дейностиКорпоративен профил
За нас
Мениджмънт
Интелектуални продукти и разработки
Корпоративни отговорности
Членство
Дарения
История
Награди и отличияСоциални програми
Програми по екология и БЗР
Програми по безопасност и здраве при работа
Програми по социална отговорност
Кариери
Галерия
Събития
Продукти
Социални програми
Завод КЦМ
Производство на олово
Производство на цинк
Производство на благородни метали
Лаборатория по екология
Химическа лаборатория
Електротехническа лаборатория
Фирмен празник 2010
Инвестиционен заем 2010
Нощ на музеите и галериите 2010
Конкурс за детска рисунка
Национална кръгла маса 2011
Фирмен празник 2011
Ден на отворени врати
Ново оловно производство – първа копка, 15.03.2012 г
Инвеститор на Пловдив и региона 2012
Европейски КСО отличия 2013Фирми
КЦМ 2000 АД
     Фирмен профил
     Инвестиционни намерения
     Структура на капитала
     Управление
     Контакти
КЦМ АД
     Химическа лаборатория
     Електротехническа лаборатория
     Еколаборатория
     Продукти
     Фирмен профил
     Логистика
     Управление
     EU проекти
     Контакти
КЦМ Трейд ООД
     Фирмен профил
     Предмет на дейност
     Екип
     Контакти
КЦМ Технолоджи ЕООД
     Фирмен профил
     Опит и лицензи
     Техническа обезпеченост
     Проектни решения
     Контакти
Стопански дейности КЦМ ООД
     Фирмен профил
     Услуги
     Лицензи
     Контакти
BLZ Металикон ЕООД
     Фирмен профил
     Контакти
Стройсервиз ЕООД
     Фирмен профил
     Контакти
ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА АД
     Фирмен профил
     Контакти
Комплексен индустриален сервиз ЕООД
     Фирмен профил
     Контакти
Лъки Инвест АД
     Фирмен профил
     Контакти
Металургремонт 21 АД
     Фирмен профил
     Контакти

Върба-Батанци АД
     Фирмен профил
     Контакти